Đại lý

Nhà thuốc 2

Số 37, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ

ĐT: 0248xxxxxxxxxxx

Fax: 0248xxxxxxxxxxx

Bản đồ

Nhà thuốc 1

Số 37, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ

ĐT: 0243xxxxxx

Fax: 0243xxxxxx

Bản đồ