TRÌNH DƯỢC VIÊN KV THÁI BÌNH - THÁNG 9

Mức lương: Thỏa thuận / Trình độ: Không yêu cầu / Số lượng: 1 / Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2022

TRÌNH DƯỢC VIÊN KV BẮC GIANG - THÁNG 9

Mức lương: Thỏa thuận / Trình độ: Không yêu cầu / Số lượng: 1 / Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2022

TRÌNH DƯỢC VIÊN KV QUẢNG NINH - THÁNG 9

Mức lương: Thỏa thuận / Trình độ: Không yêu cầu / Số lượng: 1 / Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2022

TRÌNH DƯỢC VIÊN KV NAM ĐỊNH - THÁNG 9

Mức lương: Thỏa thuận / Trình độ: Không yêu cầu / Số lượng: 1 / Hạn nộp hồ sơ: 22/09/2022

Quản Lý Kinh Doanh Miền Bắc

Mức lương: Trên 15 triệu / Trình độ: Đại học / Số lượng: 3 / Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2022