Trình dược viên

Mức lương: Thỏa thuận / Trình độ: Không yêu cầu / Số lượng: 10 / Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2018