Quản Lý Kinh Doanh KV Hồ Chí Minh

Mức lương: 10 - 15 triệu / Trình độ: Không yêu cầu / Số lượng: 1 / Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Trưởng phòng Marketing

Mức lương: Trên 15 triệu / Trình độ: Đại học / Số lượng: 1 / Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2018

Quản Lý Kinh Doanh Hà Nội

Mức lương: 10 - 15 triệu / Trình độ: Đại học / Số lượng: 1 / Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2018